Spring til indhold

Fremtidens affaldsselskab

Nordjyllands største affaldsselskaber er fusioneret og er blevet et af landets største med seks ejerkommuner bag sig.

Vores samarbejde handlede derfor om at skabe fremtidens affaldsselskab – og dermed en fælles profil som grundlag for selskabets branding og kommunikation. En fælles profil med styrke, historie, fremtid og udvikling i sig, som krævede et nyt navn, en brand story, en visuel identitet og en generel udvikling af brandets attitude på tværs af medier og platforme.

Den vigtigste nøgle i udviklingen af det nye brand er organisationen og de 220 medarbejdere. Derfor besøgte vi energianlæg, sorteringsanlæg og deponier for at forstå. Forstå de enorme kræfter og viden, der skal til at håndtere et område af samfundet, som mange tager for givet.

Vi afholdte workshops med styregrupper, medarbejderrepræsentanter, formandskabet og fik indsigter – både de følsomme, de sjove og de faglige. Det stod hurtigt klart, at der her var en skattekiste af keywords, historier og personlighed, som gav os et stærkt kreativt afsæt. Borgernes tillid, Samskabelse, Åbenhed, Kvalitet, Bæredygtige løsninger, Mening, Den bedste arbejdsplads og Strategi er bare nogle af de begreber, der gav os inspiration.

Hvordan udvikler man et nyt navn med respekt for organisationens faglighed, historien og en forståelse for omverden?

Det er her, den kreative udvikling møder forventinger og ønsker til, hvad navnet skal være og ikke skal være. De mange input og holdninger giver heldigvis mange ideer, som vi så kan teste og prøve af. Og så er der jo i dag et vilkår, der hedder domænet – er det ledigt?

I den kreative proces opstår en liste over navne, som vi tester og prøver af både i kommunikationssituationer, og i hvilke betydninger de kan give en fordel i den fremtidige kommunikation og profil.

Efter en proces, hvor vi fik indsnævret navneforslag og begyndte at se på, hvordan navnet skal optræde visuelt for at skabe den rette profil, kunne vi i samarbejde lægge os fast på Nordværk.

Nordværk fortæller historien om en geografisk placering, som vi tager ejerskab på. Og værk er resultatet af nogens arbejde, noget aktivt og det at sætte noget i værk. Det er fagligheden og det at skabe noget.

Vi har udviklet et navnetræk, der rummer både det moderne og solide, det særegne og det genkendelige.

Logoet skal være med til at udtrykke menneskelighed samtidig med det mekaniske, ordentlighed og bastante, som man kan regne med. Det smager af cirkulær, genanvendelse og er et imødekommende blik ud mod verden, borgere, kunder og samarbejdspartnere – og et brugervenligt logo indadtil i organisationen.

Skrald kan være kunst. Paradokset mellem ordet ”skrald” og ordet ”kunst” er en interessant kombination. Nordværk underviser hver dag store som små i skrald, og derfor har det været vigtigt at etablere et visuelt værktøj, som kan være med til at iscenesætte skrald og gøre det til en samtale-starter.

Det cirkulære grafiske element er skabt til logoet, men også til at skabe genkendelighed, når det bruges i andre former og sammenhænge – som en dynamisk og markant hilsen og markør for brandet.

Designet rummer også en særlig illustrationsstil, der skal være med til at humanisere det mekaniske, tekniske og systemmæssige, der også hersker i affaldsselskabet. Stilen i illustrationer er rund, håndtegnet og simpel. Og Illustrationerne er dermed med til at skabe mere håndholdt og blød kommunikation.

Designets samlede udtryk skal bakke op om de meget eksternt rettede indsatser og samfundsopgaver, men give plads til at være meget mere end det. Der skal være spillerum, så Nordværk kan udfolde de strategier, nye tiltag og innovative løsninger, som organisationen også rummer.

Den primære farve er kompostgrøn. Den dybe grønne symboliserer seriøsitet, proces, stolthed og tyngde.

Farver er pipettet ud fra kombinationen af affald og Nordværks geografiske placering. Derfor er farvepaletten også en kombination af mættede og klare farver. De sekundære farver er inspireret af lynglilla, refleksgul og grøn, som alle optræder i Nordværk og Nordjylland.

Næste Et positivt spin på CO2