Spring til indhold

Kreativitet er ikke lineær

Udvikling af idéer, koncepter, design og strategier kan ikke koges ned til bullets points på en liste og en altid fremadrettet proces. Der skal være plads til at afprøve nye retninger, teknologier, tanker og idéer. Der skal være plads til at fejle og blive klogere. Det er nemlig den eneste måde at udvikle noget nyt på. Først når begejstringen og mavefornemmelsen er rigtig hos jer og os, kan vi bevæge os frem.

Struktur & kaos

I en kreativ udvikling er der både behov for en defineret proces og struktur – og mangel på samme. For meget struktur kan dræbe kreativiteten, men begrænsninger, benspænd og præmisser står slet ikke i vejen det kreative. Det skaber bare en ramme at udvikle indenfor. Kreativitet opstår, når der både er sat en ramme og et rum, hvor alt kan ske.

Vi arbejder med andre ord bedst, når der både er struktur og kaos. Når der er klarhed om målsætningen, men frihed til at finde vejen derhen.